Hur fungerar besökstatistik?


Den servergenererade statistik som vi kan tillhandahålla, via tex våra webhotelltjänster - men även andra webtjänster! - är 100% korrekt. Till skillnad från exempelvis tredjepartsverktyg för statistik så kan vi, tack vare att "mätningarna" görs direkt på våra servrar, samla in information om exakt varenda liten byte data som skickas till/från era websidor hos oss.

 

Som standard ingår tillgång till två olika statistikverktyg om du använder CCM III. Detta är extra praktiskt eftersom du då snabbt kan få en överblick genom att använda den enkla statistiken men om du vill gå ner på lite mer detaljerad nivå så kan du använda den avancerade statistiken.

Det finns inte några hinder att kombinera med andra statistikverktyg (tex externa statistiktjänster), tänk dock på att dessa kanske inte är lika exakta. Våra jämförelser visar exempelvis att runt ca en fjärdedel av besöken missas av tex googles statistiktjänst - troligen beror detta på att besökarna medvetet eller omedvetet med hjälp av tex säkerhetsfunktioner eller antivirusprogram blockerar laddning av externt data i samband med besök på er websida. Vad innebär detta för er?

Jo, använder ni andra analysverktyg så bör ni kombinera dessa med den eller de verktyg som vi tillhandahåller för att få en korrekt bild av hur många besök som gjors.

 

För att använda statistiktjänsten webstats måste ni logga in. Hur ni loggar in, med vilka inloggningsuppgifter ni loggar in mm framgår i den dokumentation ni fått tidigare från oss. Denna information kan ligga tillsammans med tex inloggningsuppgifter för er webhotelltjänst men den kan även ha skickats separat. Har ni ej kvar dokumentet kan ni begära nya inloggningsuppgifter via vår kundservice.

 

Flera parametrar i statistiktjänsten går att anpassa, tex kan tidsgränser för hur lång inaktivitet som ska innebära att ett besök från en befintlig besökare ska räknas som ett nytt besök istället för att hanteras som en fortsättning på det tidigare besöket.

Ni kan ha flera olika användarnamn för att även enklare hålla isär och få statistik kring olika användares aktivitet, även på statistiktjänsten.

 

Läs gärna mer om webstats här.

 

Använder ni CCM III så har ni redan tillgång till så kallade "Friendly URL":s (tm). Dessa kommer att synas i statistiken och om ni anger "bra" namn på era olika sidor så kommer det att underlätta tolkningen av statistiken oerhört.

Använder ni inte redan vår Friendly URL-teknik (tm) så rekommenderar vi starkt att ni övergår till detta, inte bara för att det underlättar statistiken utan framför allt för att det förbättrar er sökmotoroptimering markant!

 

Statistiken uppdateras normalt åtminstone varje natt, det går att uppdatera vissa uppgifter manuellt men framför allt kan vi ändra inställningarna för er webplats så att statistik uppdateras så ofta ni har behov av, tex var sjätte timme eller varje timme osv.

 

Statistiktjänsten går även att köpa som en separat tjänst, läs mer om besökstatistik här.

Taggar: analog, awstats, besök, statistik, stats, w3stats, webalizer, webstats
Senast uppdaterad:
2013-07-05 16:32
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu