FTP-uppdatering, problem att logga in via FTP


Har ni en tjänst där du loggar in via FTP, exempelvis någon av våra FTP-hostingtjänster eller webhotell, och upplever problem att logga in, kontrollera följande:

 • Att du har rätt användarnamn och lösenord samt att du loggar in på rätt server.
  Har era inloggningsuppgifter förändrats tidigare? Har ni kvar inaktuella inloggningsuppgifter som du av misstag råkat använda?
 • Tar det lång tid att logga in och ni får ett felmeddelande eller "ingenting händer"? Kontrollera inställningarna för passiv/aktiv FTP. Beroende på program och inställningar i din dator, det nätverk du ansluter via och de brandväggar som trafiken passerar kan du behöva justera dessa inställningar.
  Använder ni en IT-miljö som av säkerhetsskäl är mycket begränsad tekniskt, exempelvis vissa Citrix-lösningar, så kan er nätverksadministratör behöva justera inställningar, ibland går det ej att tillåta att passiv eller aktiv FTP-trafik "släpps" ut/in till/från ert nätverk i dessa särskilda situationer kan det vara så att ni måste använda en annan metod/teknik än FTP, exempelvis vår tjänst "WebFTP" eller annan funktion för filöverföring. Kontakta gärna vår support för tips och råd kring vilken lösning som passar er bäst.
 • Använder ni rätt port? Tänk på att varje tjänst/konto kan ha särskilda inställningar för egenskaper som portnummer, servernamn, användarnamn samt lösenord.
 • Kommer du ut på Internet i övrigt? Allt från nätverkskablar som lossnat till inställningar i brandväggar, antivirus-program eller operativsystemet kan ställa till problem. Kommer du inte ens ut på en websida så är det troligt att det är någonting "på din sida" som behöver åtgärdas. Kanske har er Internetleverantör eller en nätverksoperatör på Internet drabbats av ett tillfälligt fel?
  Läs gärna mer på vår websida under rubriken "support", där kan du även se vår aktuella driftstatus. Kommer du inte ut via datorn kanske du kommer ut via mobiltelefonen?
 • Krånglar ditt FTP-program? Har du provat FTP-klienten Mozilla Filezilla (som är kostnadsfri att ladda ned och använda även för kommersiellt bruk och finns för de flesta plattformar som Mac, Linux, Unix och Microsoft)?
  De flesta av våra kunder som upplevt problem med krånglande FTP-klienter och bytt till Filezilla upplever att Filezilla är enklare att använda och fungerar bättre.
  Det finns dock många olika typer av FTP-implementationer, allt från mobiltelefon med drag & drop -kopiering, till nätverksmonterade diskar kan fungera bra förutsatt att rätt inställningar används och rätt förutsättningar finns. Kontakta gärna vår support får mer information och rådgivning.
 • En sista utväg om inte någonting annat fungerar i er datormiljö kan vara vår tjänst "WebFTP", kontakta vår support för mer information om hur du kommer igång med tjänsten.
Senast uppdaterad:
2013-06-16 21:13
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu