Blockerade nät/IP-adresser/tjänster


Alla nätoperatörer arbetar med att blockera enskilda adresser, hela nät och/eller enstaka tjänster i olika sammanhang. Det kan exempelvis röra sig om att blockera nät varifrån mycket oönskad trafik har sitt ursprung.

 

Har ni en tjänst som orsakar mycket oönskad trafik till någon annans nät är det stor risk att administratören för den tjänsten eller det nätverk som härbärgerar tjänsten lägger in en tillfällig eller permanent "blockering" mot er. Av denna anledning är det viktigt för alla, både när man är "klient" och när man uppträder som "server" eller "operatör" på Internet att vara ödmjuk, noggrann och tolerant. Genom att alla tar sitt ansvar och "uppför sig bra" (se tex netikettreglerna som vi informerar alla våra om, de är en bra utgångspunkt!), inte orsakar problem för andra och tar hand om problem i sin egen tjänst eller nät så fungerar Internet bra för alla på lång sikt.

Misstänker ni att ni redan blivit blockerade: ta omedelbart kontakt med vår kundservice!

 

Får ni oönskad trafik till er tjänst? kontakta vår kundservice eller abuseavdelning så hjälper vi er.

 

Får ni inte trafik till er tjänst som ni hade velat önska, kanske upplever någon av era medarbetare problem när de är ute och reser osv? En liten risk finns att det faktiskt är så att vi mottagit ett klagomål från någon av våra kunder eller att vår övervakning registrerat oönskad trafik från ett nät och att det faktiskt är blockerat från åtkomst till vissa delar av- eller hela vårt nät. Självfallet kan vi om så skulle vara fallet hjälpa er att undersöka om det är möjligt att ta bort blockeringen helt eller delvis, kanske går det att bara släppa igenom viss trafik för att tex möjliggöra för er medarbetare att logga in på er webbaserade tjänst fastän medarbetaren för tillfället ansluter via ett nätverk som är känt för att orsaka mycket problem. Ingenting är omöjligt att lösa och ta gärna hjälp av vår kundservice för att hitta en tillfällig eller långsiktig lösning på ert problem!

 

Tyvärr står vissa regioner för större delen av all oönskad trafik på Internet, många väljer att lägga in permanenta blockeringar som standard, redan innan problem eller försök att ställa till skada för en tjänst uppkommit. Utan att gå in på detaljer här i denna FAQ-artikel så kan vi nämna att de nät som många väljer att blockera härrör från i första hand dessa länder/regioner men att det kan variera för olika typer av problem, tjänster, branscher osv:

 - Asien med länder som Kina, Nord Korea och forna sovjetunionen i spetsen. Värt att notera är att i flera undersökningar som gjorts av IT-säkerhetsföretag så ligger Ryssland mycket högt i form av tex nätspionage, skadlig programvara, virus, trojaner osv samtidigt som Ryssland i vissa branscher har en växande intressant målgrupp  - att blockera all trafik som härrör från Ryssland kan med andra ord innebära problem, blockeringen måste vara smartare än så i många fall.

 - Länder i Östeuropa som tex Rumänien förkommer också högt i många olika sammanhang, bland annat har det påståtts att det förekommit Internetoperatörer som haft som affärsverksamhet att erbjuda de typer av tjänster som i regel skulle innebära att Internetoperatören helt stängs av från Internet, exempelvis renodlade spam-tjänster har omtalats.

 - Ostadiga länder, tex länder utan en fungerande, stabil demokrati osv. Bland annat klassar många Amerikanska IT-säkerhetsföretag än idag som standard en webplats som osäker bara för att den förekommer under den Colombianska toppdomänen - oavsett var webplatsen faktiskt befinner sig rent geografiskt så kan många anse att den är osäker bara av den enkla anledningen att den slutar på ändelsen .co - och oavsett om webplatsen faktiskt ÄR farlig/skadlig osv.

 

De länder som ofta står för tex spam (vilket kan vara tjänster som ansluts via helt legitima Internettjänster i tex Spanien, Kroatien, Turkiet eller Sydkorea för att nämna några exempel) behöver inte nödvändigtvis toppa listan för andra typer av oönskad trafik. Med de risker du har att råkar blockera legitim trafik är det som sagt väldigt svårt att utforma generiska stora blocklistor, ta gärna hjälp av våra IT-säkerhetsexperter för att få en bra uppsättning regler.

 

En annan aspekt som många missar är att det är inte bara viktigt "vem" man blockerar utan "hur" man gör detta, åter igen - dra fördel av vår erfarenhet och expertis och beställ ett IT-säkerhetsuppdrag för att få en robust och långsiktig lösning som passar er.

 

 

Relaterad läsning: konsulttjänster inom bla IT-säkerhet

 

Senast uppdaterad:
2013-11-13 11:40
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu