Vad kan jag göra (och inte göra) med tjänsten web-redirect?


Proxy-tjänsten web-redirect kan användas för att "fånga upp" och "skicka vidare" http-anrop.

Exempelvis kanske du har flera olika domänadresser eller subdomäner som du vill kunna ta emot webtrafik för och skicka vidare med en såkallad redirect 301 till en annan sida.

Tack vare att tjänsten är så flexibel så går den att använda i ett antal olika sammanhang, lite som ett multiverktyg i vår lilla verktygslåda för Internet.

 

Här är några exempel:

 1. Webaccelerator / reverse-proxy med eller utan lastbalansering:

  Websidan intern.dindoman.nu har ert innehåll men ni vill inte ta emot webbesökare direkt i denna server utan vill "fånga upp" anropen i en tjänst hos oss så att all trafik direkt mot besökarna hanteras i vår tjänst och enbart trafik mellan våra proxy-servrar och systemet som har hand om intern.dindoman.nu tillåts. Förslagsvis blockerar ni all annan trafik i brandväggen som skyddar intern.dindoman.nu.

  Fördelar:
  - högre säkerhet. Eventuell oönskad trafik kan blockeras direkt i våra system och når aldrig er "backend".
  - Potentiellt högre prestanda och bättre driftsäkerhet. Vi kan ställa in i våra system så att innehåll "cache:as", dvs mellanlagras i våra proxyservrar. Innehållet kan därför levereras snabbare till besökaren, dessutom kan ni helt stänga ned er "backend" för tex systemunderhåll utan att det "märks" för webbesökaren, de får vårt cache:ade innehåll under tiden.
 2. Sökmotoroptimering och förhöjd användarvänlighet:

  Er websida ligger på adressen www7.dindoman.nu men ni vill "fånga upp" anrop för besökare på adresserna www.dindoman.nu, vadsomhelst.dindoman.nu, dindoman.nu (utan www) samt webmail.dindoman.nu och skicka vidare besökaren med en sökmotorvänlig redirect 301 till www7.dindoman.nu.

  Som standard är proxytjänsten dessutom "smart" och förstår att om besökaren skriver tex vadsomhelst.dindoman.nu/underkatalog/sida i sin webläsare så ska vi skicka vidare besökaren till www7.dindoman.nu/underkatalog/sida - dvs vår "smarta" proxytjänst skickar med eventuella parametrar som skickas med så att ni kan fånga upp dem i er "riktiga" websida.

  Det går att specificera olika "redirects" för olika underdomäner, tex kan vi lägga upp en redirect för webmail.dindoman.nu som leder till www7.dindoman.nu/webmail7 och oavsett vad besökaren skriver efter / (tex webmail.dindoman.nu/någonting) så skickas man alltid till samma sida. Parallellt med denna "redirect" kan vi ha helt andra inställningar för tex vadsomhelst.dindoman.nu, denna websida kanske ska skickas vidare till www7.dindoman.nu/vadsomhelst osv.

  Det som är viktigt att tänka på är:

  En pekare som görs i DNS styr varje subdomän eller "host", dvs vi (eller den som sköter DNS-tjänsten om inte vi gör det) måste "peka" varje enskild subdomän som ska hanteras av proxytjänsten.

  Det är även viktigt att tänka på att ni behöver en proxytjänst för varje huvuddomän, dvs har ni både .se och .nu eller flera olika domänadresser (dindomän.nu och dindoman.nu är exempelvis två helt olika domänadresser) så måste ni ha en proxy-tjänst för varje domännamn som ska hanteras.

  Sedan kan man i en proxytjänst för en särskild domän, tex dindomän.nu, "fånga upp" allt som rör tex underdomäner för x.dindomän.nu och y.dindomän.nu osv och hantera olika subdomäner på samma eller olika sätt efter ert behov.

  Beställ en proxytjänst i taget via http://www.compartment.se/webredirect och var gärna så tydlig som möjligt i meddelanderutan när du beskriver vad ni vill ha utfört. Ta gärna kontakt med vår support innan er beställning, proxy och olika kopplingar i DNS kan vara ganska komplicerat och det är lätt att missa någon detalj!
 3. Omskrivningar i URL:er kan utföras, dvs det som står efter / i en URL, dvs länkadress. Eftersom allt som rör HTTP-protokollet (vanlig surfning) kan "fångas upp" och hanteras kan vi även skriva om det som står efter / ungefär på samma sätt som ovan beskrivs för själva subdomänen.

  Exempelvis kan vi "översätta" ett anrop på webadressen http://sub.dindoman.nu/katalog och skicka vidare besökaren med en redirect 301 till tex http://www.dindoman.nu/annan-katalog/sida
 4. Säkerhet
  Vill ni inte exponera ert system mot omvärlden passar web-redirect i regel bra. Eventuellt kan vi komma att rekommendera en virtuell privat server med skräddarsydd konfiguration och separata brandväggsregler, kontakta vår support så hjälper vi er att reda ut vilket behov ni har och vilken lösning som möter era säkerhetskrav på bästa och enklaste sätt.
 5. Användarvänlighet
  Har ni användare eller applikationer som gör olika förfrågningar på ett särskilt sätt kan ni "fånga upp" dessa enkelt med web-redirect-tjänsten och skicka besökaren vidare. På samma sätt kan ni fånga upp alla olika "resurser" eller "sökvägar" som era besökare kanske gör, tex kanske vissa chansar på att ni har en mobilanpassad sida på http://m.dindoman.nu/ och för att inte missa dessa besök kan ni välja att skicka dem vidare till en annan tjänst eller adress.

  Många tycker exempelvis om att fånga upp webmail.dindoman.nu och skicka dem vidare till en inte sällan betydligt krångligare adress som inte är lika lätt att komma ihåg.

  Utnyttja gärna dessa fördelar när ni ändå har tjänsten web-redirect och gör era tjänster så användarvänliga som möjligt!

 

Vad kan man inte göra med Web-redirect?

Några saker som kan vara viktiga att tänka på är att det som inte ryms inuti http-protokollet går ej att fånga upp. Det är viktigt att tex hålla isär DNS och http, på Internet sker saker och ting i olika "lager", dvs IP- och DNS-lagret som ligger till grund för allt på Internet ligger "underst" och "ovanpå" detta kan man lägga tjänster som http. Här kommer web-redirect in i bilden.

Saker som INTE är http som tex ftp, https (SSL-krypterad förbindelse till en webserver) går INTE att "fånga upp" i web-redirect helt enkelt för att det är helt andra tekniker. Exempelvis SSL är ett tillägg som körs utanför http och behöver göras innan en anslutning kan upprättas mellan klient och server. Hela grundprincipen med SSL-kryptering (som är det som gör https säkert till skillnad från vanlig http) är just att det ska vara en direktförbindelse mellan en klient och en server, kan denna anslutning "styras om" blir det ju inte längre säkert och vem som helst kan "kapa" säkra anslutningar. Därför är det absolut inte möjligt att göra en https-redirect i tjänsten web-redirect.

Därmed inte sagt att det är omöjligt att göra det ni vill. Beställ istället någon av våra serverhostingtjänster, exempelvis en virtuell privat server (läs mer här om VPS) och använd denna tjänst för att ta hand även om https-anrop. Beroende på vilken typ av tjänst ni behöver kan ni välja att antingen lägga ert innehåll på servern eller köpa ett certifikat som går att använda på flera olika URL:er. Kontakta gärna oss för rådgivning inför ert köp så hjälper vi er att hitta rätt tjänst!

E-post är en annan sak som inte heller har med http-protokollet att göra. För olika typer av "redirect" eller eftersändning av e-post har vi dock tjänsten mail-redirect som du kan läsa mer om här.

 

Någonting som ej ska förväxlas med de lite enklare proxy-tjänsterna som web-redirect är lastbalansering och fail over. Vi HAR ett flertal tjänster även inom detta och dessa tjänster kan verkligen bli hur komplicerade och mångfacetterade som helst så att försöka beskriva alla olika tänkbara scenarion här är bara dumt, gör istället så här: kontakta vår kundservice så hjälper vi er att reda ut begreppen och tar fram en offert på en lösning som passar er. Det är troligt att det ni behöver är en lite mer avancerad lösning som tex:

 

En eller två virtuella och/eller fysiska servrar (exempelvis Dedikerad Server) som placeras i ett "kluster", dvs de "arbetar tillsammans" i vårt nät och en lastbalanserare hos oss håller reda på att alla medlemmar i klustret verkligen fungerar som de ska. Gör de det så skickas trafik till alla servrar som är "live" i lastbalanserings-poolen. Skulle en server sluta fungera så tas den bort från klustret och trafik skickas bara till de som "mår bra".

Vi rekommenderar minst en virtuell server och en fysisk server för högsta driftsäkerhet. Rikigt bra failover kräver dock minst tre kluster-medlemmar. Om ni har en enkel weblösning eller liknande så kan ni då hålla kostnaden nere genom att exempelvis ha två olika virtuella servrar och en dedikerad server, låta den dedikerade göra det tyngsta jobbet och tex fördela trafiken i normal drift så här:

VPS #0: 10% av trafiken.

VPS #1: 10% av trafiken.

Dedikerad Server #0: 80% av trafiken.

 

Om ni behöver utföra systemunderhåll i den dedikerade server så kommer automatiskt trafiken att fördelas 50/50 på de två virtuella servrarna. Har dessa då för lite systemresurser för att tjänsten ska fungera optimalt (jättesnabb användarupplevelse) så har ni ändå "någonting" och era besökare fångas i alla fall upp, även om det går lite långsammare under ett tag.

Självklart går alla inställningar att anpassa efter era behov och rent tekniskt går i princip allt att lösa, låt ert behov och arbetssätt styra IT-lösningen och inte tvärt om.

 

ao

Taggar: 301, proxy, redirect, säkerhet, seo, web, web-redirect, webredirect
Senast uppdaterad:
2013-06-25 17:11
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu