Vad ska man tänka på inför testrelease av en webplats/webdesign?


Oavsett om ni valt att jobba med MVP:er eller hur själva webdesignuppdraget / webutvecklingsarbetet är upplagt så är det viktigt att man tar sig tid med testningen.

Har ni ej kvar dokumentationen från oss (tex informationen i vår offert, informationen som bifogades till informationen om webdesignuppdrag osv) så kan ni alltid be att få ta del av informationen på nytt, kanske har den uppdaterats dessutom?

Är det första gången en eller flera av era medarbetare utför en riktig testning eller beställer ett riktigt webdesignuppdrag så kan det vara en god idé att ta hjälp av vår support inför testningen.

 

Själva testningen i sig är enkelt att utföra, ni får information via epost från oss om hur testningen utförs, när testperioden (eller de olika testperioderna) pågår, vem som rapporterar, hur ni rapporterar osv.

Det är inte obligatoriskt att delta som testare i egenskap av beställare men vi rekommenderar det starkt. Även om våra tester är utförliga och självfallet också ingår i testprotokollet som sänds till beställaren efter varje utförd testperiod så är det ofta en färdefull process att delta i, även om arbetet inte ska fortsätta omedelbart efter testperioden så är det ofta många viktiga synpunkter, idéer och funderingar som uppkommer kring testningen och även om det inte är några som helst CR- eller TR-punkter som ni kommer på så är själva erfarenheten viktig och gör er ännu mer förberedda för den ständiga vidareutvecklingen och arbetet med era webplatser.

 

Vi tar det där en gång till, webplatsen ska alltså ständigt utvecklas, dra nytta av fördelarna och styrkorna med webpubliceringsverktyget CCM och de möjligheter ni har att lägga till Internetmarknadsföring för er webplats via vår kundservice - webplatsen ska aldrig "vara klar", det är inte syftet med webplatsen utan webplatsen ska ständigt utvecklas vidare, förbättras, nya funktioner ska testas, vissa av dem kanske kasseras och andra lever vidare men den ska alltid upplevas som levande för era besökare.

Har ni tex en listning av nyheter så är det minsta ni kan göra att hela tiden se till att denna sektion av webplatsen hålls levande.

De här tankegångarna är viktiga att ha med sig under arbetet med testningen av webplatsen och just era egna idéer kring hur ni vill arbeta med webplatsen kan ni själva formulera bättre än våra webdesigners och även av denna anledning är det viktigt att ni låter åtminstone er huvudsakliga webmaster vara delaktig i testningen. Tycker vi.

Därmed inte sagt att alla kan och ska utföra testning av komplicerade tekniska funktioner och det händer faktiskt då och då att beställaren själv avstår från att delta i testreleaser så överväger ni att fatta detta beslut kanske det inte är fel, det vi vill säga är bara att för de flesta tror vi att det är "fel".

 

Något som är viktigt att tänka på om ni är många olika personer som deltar i testningen är att ni bör låta er kontaktperson hålla ihop alla ärenden "på er sida", dvs endast en person hos er skickar in testrapporter till oss. Denna person bör ha kunskaper om hur material, underlag, tilläggsbeställningar mm som gjorts under arbetets gång har sett ut. Det kan nämligen mycket väl vara så att en av testarna tror sig ha hittat tex en CR-punkt men att detta i själva verket är funktionalitet som ni medvetet avstått från eller liknande.

Det är självklart också viktigt att ni använder våra mallar, följer våra instruktioner. Tex att varje ärende skickas in var för sig och att det inte finns flera olika ärenden på samma "punkt".

Har två olika ärenden med varandra att göra kan man istället referera till dem men dela hellre upp ärendena på "för många" än "för få" olika ärenden.

Er numrering kan komma att ändras, när vi lägger ihop alla olika testrapporter så är det inte ovanligt att flera olika testrapporter har samma ID och då skapar vi en ny numrering i testprotokollet som ni får ta del av.

 

Exempel på en bra summering av ett ärende (ämne) kan vara:

TR #1 Menyval #3 visas ej i undermenyn även när den är publicerad.

 

Kort, tydligt och med inledande information om ifall ärendet avser en TR eller en CR-punkt.

Man ska snabbt kunna bilda sig en uppfattning om vad ärendet rör, tex menyer, undermenyer, navigering eller funktioner för bildhantering osv bara genom att läsa ärendets namn (ämne).

 

Visar det sig att en TR-punkt i själva verket är en CR-punkt eller tvärt om så rättar vi till detta när vi skapar summeringen i testprotokollet.

Innehållet i ärendet ska även det följa vår mall och vara tydligt. Information om hur man kan återskapa ett fel är tex viktig information, lika så information om hur felet ter sig, var det uppstår, kanske uppträder ett fel inte i alla olika situationer? Här är det viktigt att låta varje ärende ta lite tid, vänd och vrid på det och undersök lite närmre. Ju mer detaljerad och informationsrik beskrivning vi får desto enklare är det för oss att göra vår del av jobbet. Med dålig information kanske ert ärende missförstås eller ännu värre - kanske till och med måste utgå - i så fall kanske en eventuell TR eller tilläggsbeställning inte kan "fångas upp" i projektet förrän till nästa testrelease!

 

Vill man hålla testreleasen så kort och effektiv som möjligt, kanske finns det inte mycket att testa? Kanske finns det en rent ekonomisk press på projektet som gör att man måste hålla leveratörens del av uppdraget så kort och effektiv som möjligt? Då är det extra viktigt att tillhandahålla oss med lättförståeligt och tydligt material. Då vi jobbar med färdiga mallar och har smarta system och verktyg till vår hjälp för att vi ska kunna utföra arbetet så effektivt som möjligt så är det sällan antalet TR och CR man skickar in som tex orsakar att kostnaden för testningen blir högre utan snarare om underlaget är otydligt.

Summering: har ni ont om pengar men gott om tid så kan ni lägga mer arbete på "er del" av testnignen och därmed "spara" tid åt "oss". Har ni ont om tid så kan det däremot vara en idé att meddela oss detta så att vi kan utföra en mer omfattande testning. Får vi inga särskilda instruktioner från er så kommer vi att försöka jobba så effektivt som möjligt och på så kort tid som möjligt stämma av mot de protokoll som finns i projektet, de beställningar som utförts och säkerställa att tex inte två olika motstridiga krav ställer till problem.

Vi kommer göra ett enkelt webläsartest för att säkerställa att de flesta vanliga webläsare fungerar som "de ska". Vill ni ha ett mer utförligt webäsartest? Inga problem, det gör vi gärna men ni måste meddela oss att ni vill att vi ska göra detta - i annat fall förutsätter vi att ni vill spara tid och pengar och bara låta oss stämma av att de webläsare som framkommit i er beställning fungerar som de ska - exempelvis äldre versioner av Microsofts webläsare, ökända för att orsaka problem, är det ganska sannolikt att ni inte kommer få en testning för och har ni tex många kunder som har krav på sig att använda gamla webläsare som är certifierade för stora system som används på arbetsplatsen (tex många svenska landsting lider av detta problem) så kan det absolut vara en god idé att utföra mer omfattande tester även för dessa äldre webläsare. K

om ihåg att ett testresultat som tex visar på att en "trasig" webläsare inte fungerar optimalt på er webplats är någonting helt annat än en beställning på att ta fram specialanpassningar på er webplats som gör att tex en avancerad funktion går att använda även i den "trasiga" webläsaren! Det är alltid ni som beställare som har kostnadskontroll och avgör hur olika TR- och CR-punkter ska prioriteras!

Är det akut att få vissa uppdateringar levererade? Ni har väl inte missat att vi erbjuder expressorder för alla våra kunder - kontakta vår kundservice så berättar vi mer!

Är det akut att jobba mot en särskild deadline? Även här: fråga vår kundservice, i mån av tid kan vi levera såväl andra SLA:er och ibland till och med expressordrar utan att kunden behöver beställa detta, det beror helt och hållet på vår arbetsbelastning!

Brådskande frågor och ärenden? Vår telefonsupport är i regel alltid snabbaste vägen att få ett svar. Skulle ni ha oturen att hamna i telefonkö och inte har möjlighet att vänta i kön: skicka in ett ärende till oss via vårt supportverktyg eller via vår webplats (eller mail!) så tar vi tag i ärendet så snart som möjligt. Tänk på att vi jobbar i första hand utifrån ert SLA, självklart försöker vi leverera snabbast möjliga service till alla våra kunder men om ni inte har beställt ett annat SLA än SLA-BAS så är det inte rimligt att förvänta sig att få leveranser, svar och återkopplingar motsvarande ett högre SLA. Det är möjligt att beställa ett annat SLA om ni har behov av detta, likaså jourärenden och expressordrar finns alltid tillgängliga som alternativ för er om det brinner i knutarna!

 

Summering:

 • Resurser och information som tex dokumentationen ni fått från oss är viktigt att ha till hands när ni deltar i testperioden.
 • Alla ärenden hanteras separat. Är flera ärenden relaterade, nämn detta i de respektive ärendena men skicka in varje enskilt ärende för sig.
 • Alla ärenden rapporteras via epost, med vår mall och enligt våra instruktioner.
 • Testningen pågår enbart under den aktuella testperioden. Räcker inte tiden till kan man i regel beställa en separat testperiod, det kan hur som helst vara bra med en extra testperiod om det är många TR och CR som ska implementeras i projektet så var inte rädd att skjuta på vissa ärenden till nästa testperiod. Meddela oss i god tid om testperioden behöver förlängas eller skjutas upp.
 • Ni behöver inte delta i testningen men vi rekommenderar det för de flesta.
 • Är ni flera som deltar, låt en person hos er samla in information från de övriga och sköta kontakten med oss.
 • Ärenden som kommer in på fel sätt, inte kommer in alls eller rapporteras på fel sätt kommer inte att komma med i testprotokollet, tänk på att använda rätt mall.
 • Var tydlig när TR- och CR-punkter beskrivs. Vad är det som händer? Vad är det som borde hända istället för det som händer eller inte händer om inte allt fungerar som önskvärt? Var och hur uppstår problemet om det är en TR eller hur ska det fungera om det är en CR.
 • Är det svårt eller upplevs det som krångligt för era medarbetare? Låt det ta tid, ta gärna hjälp av vår kundservice! Ställ frågor, det finns inga dumma frågor!
 • Är tiden knapp? Ta hjälp av oss, möjligheten att utöka ert SLA, lägga en expressorder eller beställa jouruppdrag finns i regel alltid bara ett telefonsamtal eller ett e-mail bort!
 • Ska webplatsen publiceras i samband med att testreleasen utförts? Planera in releasedatum i god tid med oss!
 • Ska webplatsen inte publiceras riktigt ännu, samla gärna in TR- och CR-punkter som behöver åtgärdas separat och gör eventuella ytterligare tilläggsbeställningar separat.
  Tänk på att vi helst jobbar enligt MVP-principen och våga beställa fler testperioder, ju fler testningar och ju tätare dessa utförs desto bättre blir resultatet och ju snabbare får ni leverans, inte tvärt om!

 

Läs mer om webdesign

Läs mer om Internetmarknadsföring

Läs mer om CCM

 

Taggar: webdesign
Senast uppdaterad:
2014-07-18 16:19
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu