Hur konfigurerar jag en statisk IP-adress i Fedora/CentOS/RHEL utan grafiskt gränssnitt?


Det är enkelt att via textbaserade gränssnitt ställa in IP- och nätverksinställningar i Fedora, CentOS och andra Red Hat Enterprise Linux-liknande operativsystem.

 

Använd VIM eller din favorit-text-editor och gå till katalogen:

 

/etc/sysconfig

 

Lite beroende på hur du gjort din installation så kommer du nu ha en fil som heter ifcfg-eth0 (där eth0 motsvarar vad nätverksportarna på din server heter). Exempelvis är det ganska vanligt med ifcfg-ens18 och liknande på olika virtuella maskiner. Lista filerna så bör du se vilken eller vilka nätverkskort (fysiska eller virtuella) som ditt system har identifierat.

 

Redigera filen (tex: vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens18) och säkerställ att följande parametrar finns definierade:

 

GATEWAY=

IPADDR=

DNS1=

DNS2=

ONBOOT=

DEVICE=

PREFIX=

BOOTPROTO=

NETMASK=

 

Fyll i värdet för respektive parameter (IP-adressen till default gateway, tex: GATEWAY=172.16.14.1 eller liknande enligt konfigurationsuppgifterna så som de är beskrivna i din abonnemangsbekfräftelse som du fått från oss).

När du ställt in varje parameter kan du starta om network-managern med kommandot: /etc/init.d/network restart.

Kontrollera eventuella loggar i messages-loggfilen och kontrollera att inställningarna blev rätt genom att:

ifconfig -a

och netstat -rn

prova därefter att pinga default gateway och gör DNS-frågor eller liknande för att säkerställa att du kommer ut på Internet.

 

Det är viktigt att tänka på att inte använda DHCP-inställningar för din server så kontrollera att BOOTPROTO inte har värdet dhcp utan none samt att ONBOOT är = yes.

IPv6-inställningar kan du bortse ifrån om du inte ska använda IPv6 externt på din server (normalt kan en extern firewall ta hand om IPV6 och omvandla det till IPv4 om du vill slippa hantera IPv6 och IPv4 parallellt i din server).

 

Taggar: centos, fedora, RHEL
Senast uppdaterad:
2017-03-30 19:34
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu