Bandbredd för Minecraftserver


Många frågar oss kring vilken typ av bandbredd som krävs på klient-sidan för att  spela minecraft tillsammans på en minecraftserver som sköter driften för.

 

Med reservation för eventuella förändringar i tjänsten, hos Minecraft och för hur själva spelet vidareutvecklas framöver och med en stor understrykning av det faktum att vi inte jobbar på/får/med/åt Mojang AB (som säljer Minecraft-klienter och utvecklar spelet) så vi kan omöjligt veta exakt men, vi har utfört en del tester under 2014 och kommit fram till följande.

 

Generellt rekommenderar vi en "fast" Internetförbindelse vid alla typer av datorspel över nätet, tex DSL (ADSL, SHDSL osv), Fiber, Kabel (tex comhem) eller liknande.

Wlan, kan fungera, det beror på täckning och ev lokala störningar, dock går det alltid snabbare med tråd än med trådbundet då trafiken passerar färre "burkar" på vägen mellan din dator och din spelserver.

Använder du mobilt bredband, är det såklart bättre ju högre hastighet du kan komma upp i, 4G och bra täckning fungerar faktiskt i ganska många sammanhang, dock är det såklart bättre med tex fiber men sitter du på sommarstället och spelar, prova - det är inte alls omöjligt att det fungerar. De flesta seriösa mobiloperatörer kan även erbjuda olika typer av antenner, signalförstärkare och liknande som i sin tur gör att du får kraftigare signal och därmed högre överföringshastighet.

 

Med allt detta sagt. Faktiskt, och till vår stora förvåning, så visade sig resultatet av våra tester med en standard-minecraft-server hos oss att mycket trafik mellan klient och server faktiskt fungerar hyfsat bra med så låg bandbredd som 0.3Mbps, dvs betydligt lägre än vad som spekulerats kring tidigare i olika forum på nätet. Vi rekommenderar att man avsätter ca 1Mbps per klient, dvs använder ni ADSL och är flera som delar på förbindelsen, tänk på att ni kan ha en begränsning på 0.7Mbps uppstrms, detta kan bli er flaskhals.

Prova er fram, är ni många som ansluter via en och samma förbindelse? prova att låta vissa ansluta via Mobilt bredband och andra via ADSL osv.

 

Mycket hypotetisk, preliminär och helt utan någon som helst garanti eller förbindelse från vår sida så bör man alltså i teorin kunna få följande att fungera ganska bra:

 

1. Förbindelse, uppmätt med bredbandskollen via mobilapp eller på annat sätt kontrollerad bandbredd som klarar 1Mbps uppströms och 1Mbps nedströms eller bättre.

2. Utdelad access via WLAN med N-standarden i minst 25Mbps lokalt bakom er brandvägg.

3. Bandbredd per klient: 0.3Mbps per spelare/dator, vilket ger möjlighet för teoretiskt sett 3st personer att spela samtidigt mot samma server och få en ok fungerande anslutning till servern.

 

Det som är risken med en mobilanslutning är att tex väder, vind, föremål och personer som skymmer täckning, belastning i mobilmasten hos operatör osv - alla dessa faktorer stör och påverkar er förbindelse. Förhandlar ert modem (eller motsvarande) med mobilmasten om olika tekniker, tex den växlar mellan 3G och 4G eller liknande så kan också avbrott förekomma, prova att "låsa" modemet vid en hastighet, tex 4G. Mobiloperatören hjälper er med detta.

Notera att vår support tyvärr ej kan vara behjälplig med frågor som ligger utanför vår tjänst (tex mobilnätet kan vi inte svara på några som helst frågor för). Vill ni ha utökad support och hjälp med tex felsökning, kontakter med er operatör osv så hänvisar vi till något av våra IT-supportavtal.

 

Dessa mätningar utfördes under 2014 med vår Minecraft-VPS-tjänst som server och med klienter anslutna via trådburet nätverk i fiber. Bandbredden är dock densamma oavsett tjänst, "hack" och avbrott kan dock förekomma om "paket" tappas mellan tex er router och mobiloperatören osv så ju stabiilare anslutning ni har, desto bättre och mer störningsfri anslutning till spelet.

 

Version av Minecraft som användes var: 1.7.10.

 

 

Tips: Trafiken nedströms är faktiskt också viktig för er när ni ansluter till en spelserver. Tänk å att en förbidnelse som ofta säljs av en Internetleverantör i Sverige kan kallas för tex "10 Megabit-förbindelse" men om denna tjänst är asymetrisk, dvs den har inte samma bandbredd uppströms som nedströms så kan det visa sig att er begränsning uppströms blir en flaskhals som medför att inte så många olika spelare kan ansluta samtidigt.

Lösningen på detta problem är att uppgradera förbindelsen eller låta olika klienter använda olika Internettjänster när de ansluter, tex två olika bredbandsleverantörer eller att vissa klienter ansluter via mobilnätet och andra via tex ADSL eller fibernätet.

 

Tips: Tänk på att om du använder mobildata så kan din operatör ha avgifter och/eller begränsningar för detta. Det är i regel alltid snabbare, billigare och stabilare att ansluta via WLAN om du måste välja mellan de två.

 

Tips: Befinner du dig på landsbygden och kan ej få en bra accesstjänst via Fiber, ADSL eller 4G-nätet? Hör med er operatör om de erbjuder Radiolänk, Satelit eller annan teknik - ibland kan det faktiskt vara billigare med en alternativ teknik. Att gräva fiber är i regel den dyraste lösningen, även om man är många som kan dela på kostnaden i tex en samfällighetsförening eller liknande så kan det bli mer prisvärt att hyra en fast access via radiolänk som "tas ned" och "delas ut" till användarna lokalt. Tex via WLAN och förstärkare kan man komma upp i mycket höga hastigheter via radio som helt klart är jämförbara med en annan, fast, access.

Wimax är en (radio-)teknik som länge varit populär i utlandet och som kommer mer och mer även i Sverige.

 

Taggar: datorspel, minecraft, spel, spelserver
Senast uppdaterad:
2014-07-10 14:35
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu