Vilken typ av Proxy-tjänst ska jag välja till våra servrar?


Våra proxy-tjänster går att anpassa på flera olika sätt och ibland kan det vara svårt att "veta vad man vill göra". 

Nedan utgår vi ifrån att ni hyr två Dedikerade Servrers från oss men det går att applicera samma modell på flera olika typer av tjänster:

 

Backend-system:

2st fysiska servrar, tjänst: "Dedikerad Server 1", nedan kallade "backend1" och "backend2".

Frontend/CDN: Proxy-tjänst (lastbalanserad eller ej lastbalanserad spelar ingen roll).

 

Både Backend1 och Backend2 är webservrar, har samma innehåll och kör båda två samma version av en webapplikation, tex CCM eller liknande. Dynamiskt webinnehåll genereras utifrån besökarens förfrågningar i systemet. Vissa besökare är inloggade, vissa sidor ska cache:as för att snabba upp och säkerställa drift för tjänsten i händelse av ett problem i en av servrarna.

 

Backend2 kör utöver webapplikationen en del andra tjänster, ett intranät, en gitserver och ett par andra webplatser som ej existerar på Backend 1, dvs flera olika så kallade virtuella hostar.

 

Vad som nu ska ske är att båda backend-servrarna "skyddas" från Internet, ingen http-trafik går direkt till webservrarna utan all trafik dirigeras till proxy-tjänsten.

Proxy-tjänsten fördelar vid normal drift lasten 50/50 mellan de två backend-systemen.

 

Nu kommer "magin" in i bilden. Proxy-tjänsten ligger hela tiden och känner av att båda backend-systemen "lever och mår bra". Skulle en systemadministratör logga in på backend1 och utföra underhållsarbete i denna server och tex stoppa webapplikatonen skulle proxy-tjänsten direkt känna av detta och "kastar nu ut" backend1-servern som inte fungerar som den ska.

Under tiden går all trafik via backend2, den server som fungerar normalt. Visst finns det risk att denna server nu får jobba hårdare, kanske upplever besökare på websidan något längre svarstider. Men det viktiga: websidorna fungerar som de ska och Proxy-tjänsten gör vad den kan för att "mildra" belastningen på backend-systemen så mycket som möjligt. Den "tyngsta" delen av jobbet, att generera dynamsikt innehåll, behöver göras så få gånger som möjligt och allt som kan cache:as cache:as i proxy-tjänsten för att kunna levereras blixtsnabbt till besökare, utan någon belastning på backend-servrarna.

Men.. och detta är det riktigt fina i magin, proxy-tjänsten fortsätter att känna av om den krånglande backend-servern skulle komma igång igen och när den gör det börjar den åter att skicka hälften av trafiken till detta system.

 

Detta innebär flera fördelar:

  • Laddning av websidorna snabbas upp för alla besökare. Bättre användarupplevelse, faktiskt bästa möjliga användarupplevelse i alla givna situationer.
  • En ytterlige nivå av säkerhet kan implementeras (i proxytjänsten), dvs vissa sektioner av webplatsen kanske ej ska vara nåbar för alla eller ens någon extern besökare.
  • Lastfördelning på flera olika backend-system = större kapacitet att ta emot mycket trafik och ändå få bra använderupplevelse (kort laddtid osv).
  • Automatisk sk "Fail Over", när en server inte kan ta emot besökare så "kastas den ut" ur lastbalanserings-poolen och all trafik går via den/de backend-system som "mår bra". Detta innebär att besökare inte ens märker av när ni utför systemunderhåll.
  • Automatisk återställning av ett "fel", en tidigare "krånglande" backend-server tas åter in i lastbalanserings-poolen när den verkar "må bra igen", dvs den tid då det finns risk för hög belastning på en enda eller ett fåtal backend-system som är i drift kortas ned till ett minimum. 

 

Eftersom en proxy alltid kommer att kunna vara snabbare än en vanlig webserver, den är ju konstuerad för att så snabbt och effektivt som möjligt kunna skicka data. Data skickas i regel direkt från cache-minnet och tex anrop till filsystem, databaser mm behövs inte - detta görs "en gång för alla" på backend-systemen, resultatet skickas direkt från proxyn. 

Faktum är att även i dynamiska webplatser kan väldigt mycket innehåll sparas, tex stylesheet, bilder och annat. Med ert eget CDN får ni bästa möjliga kapacitet och en webserver som kanske inte skulle ha klarat så mycket trafik på egen hand kan med en smart proxy-tjänst "framför sig" hantera många gånger högre last/trafik.

 

Läs mer på: http://compartment.se/proxy

Taggar: cdn, proxy, webserver
Senast uppdaterad:
2013-10-29 17:11
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Inlägg i den här kategorin

Taggar


bannerbyte.eu