Hur registrerar vi besökstatistik när vi använder en proxy-tjänst?


Använder ni någon av våra proxy-tjänster (tex CDN, Web-Redirect eller liknande tjänster som frontend-system placerade "mellan er besökare och er/era backend servrar/system" för web acceleration och ökad säkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet) så kommer inte alla besök resultera i att data skickas från er backend-server (med innehållet) direkt till besökaren, kanske (troligtvis) skickas inte någon trafik alls från/till besökaren och ert backend-system utan den mesta eller all trafik "går" på detta sätt:

 

Besökarens klient < -- > Proxy-cluster (CDN) < -- > Backend

 

Används så kallad cache:ning (mellanlagring av data i CDN) för ökad prestanda/hastighet/säkerhet så sker normalt inte NÅGON trafik mellan er backend och CDN annat än för att verifiera att en sida inte uppdaterats.

 

Med andra ord: er backend "ser" aldrig besökaren. Er backend vet inte ens om ifall det sker några besök alls eller hur många. En stor avlastning för er backend med andra ord.

 

Detta innebär att om ni tex samlar in uppgifter om besökaren på ert backend-system så kommer detta inte fungera som "normalt" alternativt inte fungera alls.

 

Beroende på hur er konfiguration ser ut så kanske det går att "tweak:a" till inställningar så att besök registreras, tex med "X-forwarded-for"-inställningar. Risken finns dock att ni vill förändra sättet ni samlar in data för besökstatistik på.

 

Använder ni någon av våra eminenta statistik-funktioner som är server-baserade just för att ni vill få 100% tillförlitlighet så är det troligt att ni nu behöver göra en del anpassningar (ca 25% av alla riktiga besök försvinner med tredjepartsverktyg som tex Google Analytics helt enkelt för ca 25% av besökarna inte tillåter att externa script exekveras på deras dator = Google Analytics registrerar aldrig besöket, något som man med 100% säkerhet kan komma runt genom att samla in statistiken på servern, läs mer om webstats här).

 

Några populära "work arounds":

 •  Lägg till webstats som en extern tjänst
  Fördel: enkelt, snabbt implementerat.
  Nackdel: extra kostnad, risk att koden uppfattas som "extern" och inte exekveras av vissa besökare (även om det finns vägar runt detta också, fråga vår support!).
 • Sätt upp ett eget CDN.
  Fördel: 100% tillförlitligt, robust och säkert, skalbart, flexibelt, maximal driftsäkerhet.
  Nackdel: extra kostnader, en mer komplex IT-infrastruktur som behöver hanteras av någon (vill/kan inte er personal göra det kan vår personal göra det åt er som en "in-a-box"-lösning, dvs enkelt för er men associerat med extrakostnader). Lämpligt för de lite större webplatserna och affärskritiska lösningar, kanske inte lika motiverbar kostnad för en liten webshop tex.
 • Kombinera externa tjänster för statistik (tredjepartsverktyg som Google Analytics) med "riktig" statistik insamlad från tex webstats™.
 • Skapa en subdomän, tex "www1.dindoman.nu" och länka in en bild (tex en 1x1 pixel stor transparent png-bild som du döljer i CSS (med "display: none")) som registrerar trafik direkt i ett backend -system och/eller låt trafik passera "rakt igenom" ert CDN för visst innehåll (så lite som möjligt såklart för att håla lasten nere, tex den där bilden på 1x1px). Bilden/elementet måste laddas in på varje sida - mät nu trafik bara för denna bild och ha i åtanke att varje laddning av bilden innebär ett besök. Genom att titta på "referer" eller genom att använda flera olika bilder för olika sektioner av webplatsen kan ni "se" var besökaren befinner sig och mäta hur de rör sig.

 

Oj, vad krångligt det blev?

Så snart du skalar upp er weblösning till att använda ett CDN/proxy-kluster och lastbalansering mm så har du en mer komplex lösning att hantera.

Ta gärna hjälp av våra experter för hur just er system ska designas, behöver ni flera backend-system, flera frontend-system osv.

Att välja bort statistik är INTE ett alternativ för den professionelle webmastern, det har ingenting med integritet att göra eller likande utan det handlar om att veta hur era webtjänster fungerar, veta ATT de fungerar och var eventuella problem uppstår  - detta är precis lika viktigt som att låta er marknadsavdelning kunna utvärdera reklamkampanjer och marknadsföra er verksamhet på rätt sätt. Utan statistik och utan korrekt statistik så har ni inte det data ni behöver för att kunna arbeta vidare - oavsett vilka verktyg ni använder och hur ni jobbar så är det livsviktigt att ha detta underlag. Verkar det krångligt att få statistiken att fungera i er nya avancerade lastbalanserade lösning: ta hjälp av oss - det är just sånt här vi är duktiga på och vi har garanterat tekniska funktioner som går att implementera i er tjänst oavsett hur den är designad!

 

 

Tänk på att

 • om ni kombinerar flera olika statistikverktyg/statistiktjänster som tex: webalizer, awstats, Google Analytics mfl så är det viktigt att tänka på att dessa tjänster fungerar på olika sätt, har olika sätt att samla in data osv.

 • Vissa går att konfigurera (tex de ni/vi sköter direkt på egna teknikplattformar, tex awstats går att justera i princip hur ni vill vilket är mycket smidigt medan Google Analytics i princip inte går att anpassa alls) och att vissa tjänster som är externa som tex Google Analytics har egna avtalsvillkor som medför att de inte bara kan utan med 100% säkerhet kommer att dela med sig av era insamlade uppgifter till andra.

 • Tredjepartsverktyg som tex Google Analytics är inte 100% korrekta som nämnts ovan, det är i princip omöjligt för ett tredjepartsverktyg att vara 100% korrekt eftersom du inte kan veta vad som skickats/tagits emot (eller ens felsöka/undersöka det) mellan klienten och tredjepartsverktyget.

 • Många klienter blockerar dessutom innehåll från tredjepart och många vanliga webläsare är idag utan att användaren egentligen vet om det/"bett om det" inställda så att trafik aldrig skickas till någon annan webplats än den man besöker.

 • Nätverksinställningar, proxy-tjänster, antivirusprogram och insticksprogram mm kan ytterligare påverka resultatet.

 • Ta alltid med i beräkningen att du måste jämföra / benchmarka statistik mellan olika verktyg och ha minst ett serverbaserat verktyg att jämföra de externa verktygen mot för att "se" vad du "missar". Gör denna referenskoll några gånger per år för att se om era tredjepartsverktyg eller "någonting" hos era besökare verkar ha förändrats. I regel ligger tex Google Analytics på ca 75% av trafiken, dvs hela 25% av trafiken registreras aldrig(!)

 

 

Taggar: cdn, lastbalansering, proxy, statistik, webstats
Senast uppdaterad:
2013-11-19 11:42
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Inlägg i den här kategorin

Taggar


bannerbyte.eu