Varför behöver vi mer bandbredd till vår server?


När man talar om bandbredd inom datorteknik menar man vanligen överföringshastighet.

Överföringshastighet är i datorsammanhang den mängd data som en dator kan överföra från en enhet till en annan under en viss tid. Denna överföring mäts i antal bitar per sekund, bps.

När man tex. besöker en hemsida så skickas data mellan besökarens dator och servern som hemsidan ligger på. Ju högre bandbredd mellan server och besökare, desto snabbare kommer sidan att skickas. Är det flera besökare som samtidigt skickar data till servern kommer serverns bandbredd att delas mellan de olika besökarna, vilken resulterar i längre laddningstider.

Har man på sin hemsida en fil som är 1 megabyte stor, så tar det med en bandbredd på 1mbit/s 7.6 sekunder att skicka. Har man istället en bandbredd på 10mbit/s tar samma överföring 0.76 sekunder.

Taggar: Bandbredd, överföringshastighet, server
Senast uppdaterad:
2014-03-13 14:31
Av: :
jonas
Ny version:
1.1
Resultat av röstning: 5 (1 röst)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Inlägg i den här kategorin

Taggar


bannerbyte.eu