Vilket operativsystem (OS) ska vi välja?


Tycker du att det är svårt att välja rätt i den djungel av olika operativsystem som finns att tillgå?

 

Det kan verka komplicerat men i grund och botten står man i regel inför tre olika huvud-val när man ska välja operativsystem för en server:

a) Linux

b) UNIX

c) Windows

 

Det finns andra alternativ men de är inte så vanliga.

 

Det ni i första hand bör utgå ifrån är om det är någon särskild mjukvara som ni behöver använda på själva servern och som ställer krav på underliggande teknikplattform.

Det är inte alls så att bara för att en av era datorer använder exempelvis Windows så måste servern också göra det - faktum är att en stor majoritet av servrarna på Internet använder något helt annat än Windows med Linux som det i särklass vanligaste alternativet.

 

Vår kundservice hjälper er gärna att reda ut eventuella frågor och ge tips och råd.

 

För att ytterligare komplicera valet något kan det vara så att även om ni måste använda tex en windows-mjukvara så går det i regel utmärkt att både emulera/simulera windows och virtualisera. Tack vare de stora fördelar som operativsystem som Linux och UNIX har är det ofta ett mer kostnadseffektivt alternativ än att faktiskt anvädna Windows Server som operativsystem. I regel blir det ofta flera olika servrar som behövs dessutom.

 

Kort om LINUX

 - Ingen licensavgift (det finns ett fåtal undantag men i regel är Linux helt kostnadsfritt att använda, även för företag och det finns ingen licenskostnad per användare eller liknande).

 - Säkert och robust.

 - Skalbart och driftsäkert. - Kräver få omstarter, dvs er server är igång utan avbrott länge. Mycket länge.

 - Lättanvänt och logiskt.

 - Prestandasnålt, dvs du får ut mycket från hårdvaran då programmet är effektivt.

 - Ett mycket stort utbud av kostnadsfria mjukvaror som ingår för allt från webservrar till textredigering, detta är en svårslagen fördel för Linux och program hanteras enkelt och effektivt. I regel behöver du aldrig köpa till tredjepartsprogram alls.

 

Vi har ett stort antal Linux-baserade operativsystem som ni kan välja mellan, både de kommersiella och kostnadsfria. Linux är nog det operativsystem idag som är mest plug and play - dvs allt bara fungerar.

- Det är enkelt att få (användar-)support till/för Linux (se tex våra IT-supportavtal). Det går även att köpa till support för kommersiella Linux.

Linux är i grund och botten en släkting till UNIX.

 

Inom Linux-världen är det oftast Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, Cent OS, Suse och Slackware som man brukar rekommendera för server men det finns ett antal olika. Ubuntu jobbar med sina LTS -versioner (Long Term Service/Support) som innebär att de garanterar att de kommer att släppa mjukvaruruppdateringar under en mycket lång tid framöver vilket gör dem extra attraktiva. Det är dock i regel vanligt med lång support och enkel uppgradering inom Linux-världen och det finns många sätt att använda system efter att de officiellt slutat att stödjas av tillverkaren tack vare ett robust grund-system.

 

Väljer ni tjänster som VPS har ni allra störst utbud av operativsystem, väljer ni Dedikerad Server har ni också ett stort utbud men exempelvis UNIX-system som HPUX, Solaris, OpenSolaris mfl är i regel ej möjliga på dedikerad server. Med tjänsten Co-location kan vi hjälpa er att välja hårdvara och mjukvara som passar ihop tillsammans. Har ni exempelvis behov av just HPUX, Solaris, Red Hat Linux eller liknade mer nischade system är detta ett bra val av tjänst. Tack vare att oerhörda mängder hårdvara är certifierat för Linux är det i regel inte ett problem med hårdvarustöd, något som faktiskt kan förekomma inom UNIX.

 

 

Kort om UNIX

 - Ingen licensavgift (det finns ett fåtal undantag men de stora UNIX-systemen är kostnadsfria att använda, även för företag och det finns ingen licenskostnad per användare).

 - Säkert och robust.

 - Skalbart och driftsäkert.

 - Kräver mycket få omstarter, er server är ingång utan avbrott mycket länge.

 - Lättanvänt och logiskt, många anser att vissa UNIX (som tex Mac OS X) är lite krångligare än tex Linux men det är i många avseenden också en vanefråga. Det finns gott om dokumentation att tillgå kostnadsfritt även för UNIX).

 - Prestandasnålt, dvs du får en effektiv serverplattform.

 - I vissa avseenden inte lika stort utbud av drivrutiner som Linux, särskild hårdvara kan vara svårt att få att fungera. Inte lika plug and play som Linux.

 - Ett stort utbud av kostnadsfria mjukvaror finns att tillgå och det är enkelt att hantera program. I stort motsvarande Linux-världens hantering och utbud av program (tex webservermjukvaror osv).

 - Det går att få support till UNIX (se tex våra IT-supportavtal). Det finns supportavtal att köpa till från vissa tillverkare (kommersiella UNIX).

 - Certifierat för en mycket stor del server-hårdvara, dvs tillverkaren har testat och verifierar att det går att köra UNIX på deras hårdvara, vilken typ av UNIX framgår dock inte alltid och oftast är det FreeBSD som de validerar mot.

 

Vi har ett antal UNIX-baserade operativsystem ni kan välja mellan dock är det i regel särskilda krav för att använda de kommersiella UNIX-systemen (de kan vara låsta till särskild hårdvara exempelvis).

 

UNIX och Linux har som synes flera stora fördelar vilket är del i förklaringen till att de idag används i allt från stora servrar till mikrovångsugnar, biljettsystem, mobiltelefoner (som Apple och Android-telefoner) osv. Det är en långsiktigt bra lösning att välja Linux och hantering av data, uppgraderingar mm är enkelt. I regel behövs inga krångliga tredjepartsprogram och vår support kan hjälpa er med eventuella frågor. Vi erbjuder utbildningar inom Linux för den som vill fördjupa sig ytterligare.

 

Mac OS X är ett UNIX-baserat operativsystem som vi inte rekommenderar som serverplattform.

 

 

Kort om Windows

- Windows finns i två olika versioner: Server och Klient. Vi fokuserar här på Server-operativsystemen inom Windows-familjen även om Klient-systemen enligt Microsoft själva går utmärkt att använda för enstaka mindre serverinstallationer (vi avråder dock från detta).

 

- Windows Server är Microsofts serveroperativsystem, det finns i några olika aktuella versioner. Gemensamt för dem alla är att du betalar både en avgift för själva operativsystemet och för användarnas enskilda användarlicenser, dvs det är en initiell kostnad. Detta skiljer windows avsevärt från andra server-operativsystem.

Utöver detta kan du köpa till olika licenser för tex mjukvaror som ska användas i servern, kostnadsfria mjukvaror ingår inte (i motsats till exempelvis Linux och UNIX) utan måste köpas till. I regel betalar du då åter igen först en licenskostnad för den/De mjukvaror du vill köpa till och dessutom användarlicenser för de som ska använda programmet/tjänsten/funktionen. Exempelvis om du ska göra en epostserver av din windows-server så köper du till en mailservermjukvara och användarlicenser för detta utöver de licenser du redan köpt för operativsystemet.

Som synes blir det ganska snabbt mycket mer kostsamt att välja Windows men i många fall är det trots allt motiverbart.

 - Windows använder i regel mycket systemresurser, det är en god idé att uppgradera minnet och lagringsutrymmet redan från början. 

 - Microsoft släpper endast uppdateringar varje tisdag (i skrivande stund) men i regel varje tisdag vilket innebär att det kan ta lång tid att täppa till ett säkerhetshål men i och med att varje uppdatering av windows kräver att hela servern startas om, något som dessutom kan ta mycket lång tid, så får ni räkna med rejält med nedtid för ert server-system. En metod att undvika allvarliga problem till följd av detta är att lägga till tjänster som lastbalansering, CDN och att ha flera servrar än en enda så att man kan styra om trafiken mellan två eller flera system under tiden de uppdateras.

Microsoft har fått mycket kritik för att de tagit lång tid på sig att släppa säkerhetsuppdateringar i många fall. I vissa fall många år och i flera år har de väntad mer än tio år med att släppa säkerhetsuppdateringar som täpper till kända säkerhetshål. Detta i kombination med att det finns mycket virus för Windows gör att det är ännu viktigare att jobba aktivt med funktioner som antivirus och att skydda systemet, jobba förebyggande och hela tiden underhålla systemet.

 - Jämfört med andra system medför detta att Windows blir något mer underhållskrävande, det gäller att räkna med detta från början. Anlitar ni vår IT-support för hjälp ser vi till att sätta rätt personal med rätt kompetens på jobbet men ska ni göra delar av jobben själva är det troligt att såväl personal samt utbildning av dessa behövs. Dessutom omvärldsbevakning och proaktivt arbete.

Detta är en av de stora anledningarna att många väljer bort Windows och Windows Server har fungerat på detta sätt sedan 1990-talet, det är inte troligt att Microsoft gör som tex Sun eller Apple och tänker om men man vet aldrig.

 - Windows är certiferat för en stor del av de olika hårdvaror som finns på marknaden, det är ganska troligt att det går att använda exempelvis ett RAID-kort i windows men det är vanligt att man måste installera särskilda drivrutiner manuellt.

- Microsoft lägger ned gamla versioner och "tvingar" användare att uppgradera. Det är klokt att uppgradera (även om det ofta blir en avsevärd merkostnad då nya licenser måste köpas in) eftersom alternativet är att stå utan säkerhetsuppdateringar - något som är helt otänkbart för en publik server.

 - Vi erbjuder support. Att köpa support från Microsoft innebär alltid en tilläggskostnad, även om ni har ett avtal och även om ni köpt en licens där (möjlighet till) "support ingår".

 

Kort om Windows och virtualisering: Microsoft lanserade 2014 en ny modell som kritiserades av många och i praktiken innebär att det blir oerhört dyrt att använda Windows och virtualisering eftersom licenser stackas och ofta måste köpas in flera gånger (Dvs du betalar för varje server flera gånger om den är en virtuell gäst i ett kluster). Har ni som krav för er nästa dedikerade server att ni ska använda virtualisering: ta gärna hjälp av oss först så kan vi tillsammans med er gå igenom licenser och hur det fungerar. Är det endast ett fåtal virtuella windows-maskiner ni behöver är det sannolikt en bättre lösning att ha Linux i grunden och virtualisera dessa Windows "ovanpå" som gäst-operativsystem.

 

Kuriosa: Microsoft försökte faktiskt göra ett UNIX-baserat operativsystem i slutet på 70-talet men gav upp och gjorde DOS istället. DOS har därför vissa likheter med några av grundfunktionerna i UNIX men Windows har inget som helst släktskap med UNIX eller Linux bortsett från att de lånat in viss kod i några enstaka fall.

 

Versioner: Windows Server släpps i nya versioner med några års mellanrum, det finns ganska många olika specialanpassningar men i grund och botten är det ett bas-operativsystem med olika anpassningar som man utgått från, tex: Windows Server 2008, Windows Server 2012 osv.

Vi hjälper er med inköp av licenser och har direktinköpsavtal utan onödiga mellanhänder. Ett tips är att från början titta på volymlicenser så får ni ned kostnaden något men det är inte ovanligt att mjukvarulicenserna i sig kostar mer än hela servern med all hårdvara och kringtjänster så ta höjd i er budget både för detta och konsulttimmar för att underhålla ert windowssystem så det fungerar.

 

 

Summering

Linux eller UNIX är de populäraste valen för Server. Linux har i regel ännu större stöd för olika hårdvaror och funktioner än UNIX. Windows innebär högre kostnader, mer nedtid och mer underhåll (IT-konsult-tid). Det går i många fall att emulera Windows på Linux och det går att virtualisera Windows på Linux vilket gör att du kan "låsa in" dina Windows-applikationer på en säker och robust Linux-plattform.

 

Inom UNIX-världen är det FreeBSD som dominerar men OpenBSD (som är något av en specialitet hos oss) är också mycket populärt och anses av många vara världens säkraste operativsystem. Även NetBSD är mycket populärt. Övriga UNIX-versioner går som sagt ofta att använda men vi vill säkerställa att det inte är exempelvis hårdvarustöd som saknas innan vi lovar något. Operativsystem som PC-BSD har på de senaste 5 åren blivit allt mer populära, inte minst som klient-os men de har även en särskild version för server som fungerar utmärkt. Varför inte prova en VPS i någon månad hos oss först och utvärdera innan ni bestämmer vilken dedikerad server eller Co-location server ni ska köpa!

 

Open Source-världen har flera stora fördelar som ni kan dra nytta av: snabb utveckling, program uppdateras, många kan (får och har möjlighet) vara inne och läsa kod och hitta fel och förbättringar vilket gör att ni får stabila, säkra och robusta program utan onödig kod och ni slipper vänta på uppdateringar.

 

 

Viktigt att tänka på:

 - Ska ni använda virtualisering? Får ni höga licenskostnader? Är ett fritt Linux ett bättre alternativ?

 - 32 eller 64-bitar? I regel är det alltid 64-bitar som gäller.

 - Alla operativsytem har fel och brister och måste uppdateras. Vissa val blir i praktiken bättre då det kanske innebär färre uppdateringar som behöver installeras, att färre mantimmar behöver läggas på underhåll och  mindre nedtid. Även en Linux-server bör och ska startas om någon gång ibland.

 - Support och underhåll. Planerar ni att själva göra delar av arbetet som tex användarsupport? Tänk på att det kan vara dyrt och komplicerat att ha rätt personal med rätt kunskaper tillgängliga på de sätt som er verksamhet kräver. Våra IT-supportavtal avlastar eller tar hand om hela jobbet.

 - Utnyttja möjligheten att skräddarsy era säkerhetsinställningar hos oss, vem ska få möjlighet att begära vilken typ av ändringar och hur samt när? Kontakta vår säljsupport idag för rådgivning så ni får den lösning som möter ert behov!

 

Läs mer om serverhosting här

Taggar: linux, operativsystem, os, server, unix, windows
Senast uppdaterad:
2015-06-28 14:17
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Inlägg i den här kategorin

Taggar


bannerbyte.eu