Hur fungerar auth-kod för domänflytt?


När du flyttar ett befintligt domännamn till oss på compartment för användande i DNS-tjänst och/eller webhotell eller annan webbtjänst som en servertjänst så behövs en så kallad auth-kod för att utföra den administrativa flytten mellan registrarer.

Den administrativa flytten skiljer sig från den tekniska och du kan ha en domän registrerad hos en registrar (och hantera kontaktuppgifter för domänen och ibland även förnyelser av domännamnsregistreringen) men ha den tekniska så kallade DNS-delegeringen för domänen någon annanstans.

 

Auth-koden behövs bara om du flyttar mellan olika registrarer, något som inte är ett krav från oss på compartment men vi rekommenderar att vi får hantera både de tekniska och de administrativa aspekterna för era domännamn för att exempelvis kunna styra om domäner automatiskt inför planerade underhållsarbeten och liknande.

 

Du beställer auth-kod från din gamla registrar och mailar den direkt till oss efter att du beställt tjänsten som domänen ska flyttas till hos oss. Det är viktigt att du skickar koden omedelbart till oss då den är giltig endast i någonstans mellan 24-72 timmar. Ibland endast 24-timmar (Det varierar mellan olika registrarer).

 

Ett tips är att förbereda allt i förväg så slipper ni beställa många olika domänhanteringar.

 

Läs mer om domän och DNS-tjänster på vår webbsida.

Senast uppdaterad:
2016-06-03 11:24
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu