Vad är skillnaden på en DNS och en Resolver?


Tyvärr råder det en del förvirring kring DNS. Delvis på grund av att många användare stöter på gränsnitt som tex nätverksinställningar i tex Microsoft Windows-datorer där man använder fel begrepp och blandar ihop olika saker.

 

DNS, dvs Domännamnssystemet eller Domain Name System, är en av de två kanske viktigaste grundläggande tekniska funktionerna som "gör så att Internet fungerar". I DNS översätter man mellan domännamn och IP-adresser och tvärt om så att man tex kan surfa till en websida och ange en adress av typen www.dindomän.nu istället för att man ska behöva ange IP-adressen till den aktuella resursen på Internet som man vill nå, tex en webserver.

 

En DNS-server (Domain Name Server) är således en eller flerar server-datorer som har hand om det viktiga uppdraget att förmedla information kring domännamn och IP-adresser. I våra namnservrar definierar vi exempelvis webservrar, e-posttjänster mm för alla våra kunders domänadresser.

En DNS-server är dock INTE en DNS-resolver. I princip aldrig blandar man dessa funktioner av flera skäl, inte minst säkerhet och driftsäkerhet.

 

En CNS (Caching Name Server) är, i motsats till en DNS, en server som används som resolver. När man "slår upp" ett domännamn på Internet (tex när du ska surfa till en websida) så "resolvar" man. Detta innebär i regel att följande sker, vi tänker oss att en datoranvändare ska besöka en websida i exemplet nedan:

 

1. Besökaren skriver in en webadress i sin webläsare.

2. Webläsaren efterfrågar en webadress i datorns operativsystem.

3. Operativsystemet kontrollerar i datorns nätverksinställningar och ställer frågan till sin RESOLVER. Denna server kan vara en lokal server på nätverket eller en extern server hos tex Internetoperatören.

4. Resolvern (CNS:en) kontrollerar om den känner till den aktuella websidan sedan tidigare och levererar i så fall svaret direkt. Om den ej känner till webadressen sedan tidigare så frågan den en root-DNS-server efter toppdomänen för den aktuella webadressen.

5. Resolvern frågar vidare, utifrån svaret den fick från root-servern, det kan i vissa fall innebära ganska många frågor och nya frågor som ska ställas utifrån informationen i det föregående svaret och många olika DNS-servrar, placerade på olika platser på Internet kan vara berörda.

När Resolvern slutligen fått svaret om själva IP-adressen för just den aktuella websidan så returneras detta svar till datorns TCP/IP-stack, som hela tiden "suttit och väntat" på detta svar. Tog det för lång tid så kan i värsta fall TCP/IP-funktionen i datorns operativsystem givit upp (fått en time-out) och i så fall ställer den vanligtvis frågan på nytt. Med lite tur går det snabbare nästa gång eftersom resolvern (CNS-servern) cachear alla eller vissa svar den får för att snabba på processen nästa gång.

6. Datorns operativsystem får tillbaks svaret från TCP/IP-stacken och levererar det till webläsaren.

7. Webläsaren ansluter till IP-adressen för den aktuella websidan och påbörjar själva webbesöket, dvs det är först nu som webservern börjar skicka bilder, text och annat innehåll till datorn.

Som synes är det ganska många steg som ska utföras redan innan "besöket påbörjas". Det gäller att alla system fungerar som de ska men även att de är oerhört snabba. Här ställs mycket höga krav på de tekniska tjänster som används och kompetens och know how för att få en väl fungerande tjänst. Problem på IP-nivå eller DNS-nivå "slår" i regel "ut" hela tjänsten och även ett mycket litet fel i en enskild komponent innebär att användaren står helt utan fungerande tjänst.

 

Principen ovan är densamma även om det är ett e-mail som ska skickas och inte en websida som ska besökas och som du säkert förstår så sker det oavbrutet en otroligt stor mängd DNS-uppslag i olika resolvar för allt möjligt som sker i alla lokala och publika nätverk på och kring hela Internet i hela världen. Exempelvis ligger din mobiltelefon hela tiden och kontrollerar status på en mängd olika saker, inte minst säkerhetsuppdateringar för operativsystemet i telefonen, och ALLT detta är direkt beroende av att DNS och resolving i DNS-systemet fungerar inte bara felfritt utan blixtsnabbt, dygnet runt, året om.

 

Vi på compartment erbjuder såväl tjänster för DNS (auktoritära namnservrar, som tex DNS-hosting som separat tjänst eller paketerad i tex våra webhotelltjänster) men även lösningar för dig som vill ha en egen resolver, en server på ert kontor, i er serverhall eller brandväggar och kompletta lösningar mm. Ta gärna kontakt med en säljare hos oss eller läs mer på compartment.se och serverbutiken.se.

 

Taggar: CNS, dns, domän, namnserver, resolver, server
Senast uppdaterad:
2013-08-02 13:41
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu