Tidigare versioner av webpubliceringsverktyget CCM som version 1.x, 0.x eller ICM.


Uppdaterad: 2013-06-13

 

Versioner av CCM äldre än CCM 2.2 finns det ej längre support för. Sedan september 2012 är CCM-versioner äldre än 2.2 "osupporterade" eller "EOL" (End Of Life), vilket innebär att vidareutveckling ej sker. Användare ombeds uppgradera till version 3.1 snarast.

 

Läs mer om CCMCCM's egen webplats: ccm.compartment.se

Taggar: CCM, ICM
Senast uppdaterad:
2013-06-13 18:30
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu