Problem med inkommande e-post


Har du problem med att e-post addresserad till ert företag ej når er?

 

All e-post på Internet måste "filtreras" på Internet innan den levereras till mottagaren. Eftersom andelen "riktig" e-post ute på Internet är mindre än 1% (ca 99.7% av all e-posttrafik på Internet utgörs av sk "spam") så är detta inte bara ett krav utan nödvändigt baskrav för att en e-posttjänst ska gå att anvädna på ett bra sätt.

Vi har valt att "tolka" dessa regler och riktlinjer på ett "generöst" sätt, då många av våra kunder ställer extra höga höga krav på e-post så har vi ställt in våra mailfilter-system så att de inte ska kunna riskera att blockera ett "riktigt" e-mail. "Kostnaden" för detta är att det finns en risk att det "slinker igenom" ett och annat spam-email då och då.

 

På vår supportsida kan du läsa mer om hur mailfiltrering fungerar, i den illustrerade presentationen ser du hela flödet, från avsändare till mottagare och hur e-posttjänsten är designad så att det inte är möjligt att ett meddelande försvinner.

 

E-postprotokollet är komplicerat, faktiskt en av de mest komplicerade tjänster man kan leverera på Internet. Det är många olika "regler", standarder och inte minst ett stort ansvar och många, både tekniska och administrativa krav som ställs på en eposttjänstleverantör.

E-post får bara inte sluta fungera utan måste "fungera till varje pris". Därför använder vi bland annat mycket stor redundans i våra system, det är ett stort antal olika server-kluster som arbetar med lastbalansering och automatisk "fail over" vid tex hög belastning eller systemunderhåll.

 

Hur kan då problem uppstå med inkommande e-post ibland trots allt?

Tyvärr händer det att företag "sätter upp" e-postservrar på Internet utan att leva upp till alla de krav som ställs på en e-postleverantör. Det spelar inte någon roll om det är ett stort eller litet företag, så fort en publik tjänst "ställs ut" på Internet så är det många och tekniskt komplicerade "krav" som ställs på företaget.

I nio fall av tio är det, tyvärr, så att om ett e-mail ej når en mottagare och ej heller "studsar" tillbaks till avsändaren med ett felmeddelande så är det någonting fundamentalt fel i den e-posttjänsten. Det ska inte vara möjligt att ett e-mail varken når mottagaren eller ej skickas tillbaks till avsändaren.

Felet ligger således hos avsändarens e-posttjänst, det är inte någonting som går att ändra i en inställning i våra mailfilter-system eller liknande. Vill du få hjälp att felsöka så kan du alltid kontakta vår support så kan vi gå igenom loggfiler för att se mer exakt vad för typ av problem som inträffar. Felmeddelande lämnas alltid automatiskt till avsändaren men missar deras e-postsystem detta (vilket inte "ska" vara möjligt men skulle kunna inträffa vid grava fel i en avsändares e-posttjänst) så kan vi hjälpa dem eller deras IT-konsult att hitta rätt åtgärd (som behöver utföras i avsändarens e-posttjänst).

Be under tiden den som försöker skicka till er att skicka från en annan e-posttjänst, via en annan SMTP-server (utgående server) och framför allt bör de rätta till felet i sin e-posttjänst. Har de behov av att ta hjälp av våra tekniska specialister så får ni gärna be dem kontakta oss, vi har lång erfarenhet av att sköta affärskritiska IT-lösningar och har genom åren hunnit med att hjälpa till i alla möjliga olika tänkbara IT-miljöer. Chansen är stor att det går snabbt att implementera en lösning på problemet.

 

Relaterad läsning:

Supportinformation som bla länk till supportsidan med hjälptexter mm.

E-posttjänster (fristående)

 

Taggar: e-post, inkommande e-post, mail, mailfiltrering, spam
Senast uppdaterad:
2013-06-14 12:15
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Inlägg i den här kategorin

Taggar


bannerbyte.eu