Avsändares e-mail returnerades med felmeddelande "Sender IP address not resolving" och nådde aldrig mottagaren, vad beror detta på?


Detta felmeddelande kan tyda på ett mycket allvarligt "fel" hos avsändaren.

Som du även kan läsa mer om på vår supportsida (se särskilt presentationen "Hur fungerar mailfiltrering? - leverans av e-post från avsändare till mottagare") så kan aldrig e-post bara "försvinna" utan når antingen mottagaren eller avsändaren (då med ett felmeddelande).

Detta felmeddelande indikerar att avsändarens e-posttjänst i själva verket inte är en e-posttjänst (eller i värsta fall en mycket bristfällig sådan som inte lever upp till de krav som ställs på e-posttjänster på Internet och därmed "klassas" / "uppfattas" som en virusinfekterad pc som "sprutar ut spam på Internet" osv). Det är mycket troligt att det finns ett eller flera allvarliga och permanenta fel som måste åtgärdas hos avsändaren - i annat fall kommer inte e-mail att kunna levereras ordentligt till de mottagare som avsändaren skickar till.

compartment AB kan, exempelvis via något av våra IT-supportavtal, hjälpa till med eventuella åtgärder som behöver utföras i avsändarens e-posttjänst.

Taggar: e-mail, e-post, email, epost, mail, post, server
Senast uppdaterad:
2013-07-17 09:53
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.0
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Inlägg i den här kategorin

Taggar


bannerbyte.eu