Behöver vi RAID-1 (diskspegling) eller RAID-5 i vår dedikerade server?


Kort svar: Ja, troligtvis.

Lite längre svar:

 

Diskspegling, dvs att två hårddiskar "gör samma jobb som en hårddisk" ökar driftsäkerheten, tex när en fil sparas i er server så lagras den på båda hårddiskarna. Hårddiskar går förr eller senare sönder, som allt annat och när ni använder diskspegling innebär det att bara den ena disken går sönder (det är extremt osannolikt att båda diskarna går sönder exakt samtidigt) så har ni inte förlorat allt data utan det finns kvar på den hela hårddisken och går att återkopiera till en ny, hel, hårddisk.

Med andra ord innebär RAID-1 (diskspegling) att risken för dataförlust blir oerhört mycket mindre men även risken för att er server behöver stå stilla länge (nedtid) i samband med en diskkrash minskar. I många fall kan man byta en disk under drift och i så falll innebär en diskkrash kanske inte ens en enda sekunds nedtid för er server jämfört med att försöka återskapa förlorat data, installera om operativsystem mm om man inte hade använt diskspegling.

Det är en låg kostnad för väldigt mycket mer trygghet och säkerhet med andra ord. Vi rekommenderar aldrig att man väljer bort diskspegling. Särskilt inte för produktions-servrar eftersom det helt enkelt blir så oerhört mycket smidigare för er och för våra tekniker att hjälpa er i händelse av hårdvaru-relaterade problem.

För affärskritiska tjänster som tex e-post-servrar, webservrar och liknande så är det oerhört olyckligt att välja bort raid. Utan RAID-1 (diskspegling) måste ni utgå ifrån att ni den dag som hårdisken i er server går sönder står helt utan något som helst data och att det kommer att innebära ett driftavbrott för er tjänst när vi byter hårddisk och installerar om er server med den nya disken.

Även om ni har lagrat viktiga filer som säkerhetskopior på tex någon av våra externa lagringstjänster så innebär det merarbete för er (eller en extrakostnad om ni anlitar oss) för att återkopiera dessa backup-filer och se till att allt fungerar som innan diskhaverier.

 

OBS: tänk på att om ni inte väljer RAID från början så innebär det i regel att er server behöver installeras om om ni lägger till diskspegling i framtiden, därför rekommenderar vi att ni beställer RAID redan från början.

 

Det finns olika versioner av RAID.

RAID 0, kallas även JBOD eller STRIPING, är INTE säkert - detta är inte diskspegling utan sänker driftsäkerheten och datasäkerheten. RAID 0 innebär att man slår ihop två olika diskar och använder dessa som en disk i servern. Således räcker det med att en av dessa två diskar går sönder (dvs dubbelt så stor risk för haveri!) för att er disk "rasar" och allt data är i regel förlorat när någon av diskarna går sönder, det går således inte att enkelt återställa data från den hela disken heller!

Vi avråder från att använda RAID-0 i något som helst sammanhang. Använd istället RAID10 om du behöver ökad prestanda och diskspegling.

 

RAID-1, vanlig "diskspegling", dvs man använder två diskar och dessa uppträder som en enda disk för operativsystemet. Exempel: 2st 80GB hårddiskar ger er 80GB tillgängligt utrymme i servern (inget extra utrymme men ökad datasäkerhet och driftsäkerhet).

 

RAID-5 är också en vanlig RAID-version. Vi rekommenderar att man använder 4st hårddiskar om man väljer RAID5, tre diskar "jobbar tillsammans" och en disk är reserv och kopplas automatiskt in om någon av de tre huvud-diskarna skulle gå sönder.

RAID-5 innebär både ökad prestanda, ökad driftsäkerhet och ökad datasäkerhet. Ni kan utnyttja mer lagringsutrymme med RAID-5, exempelvis med 4st 1TB-diskar kan du utnyttja hela upp till 2793GB.

 

Med vårt övervakningsverktyg SirV kan vi i regel på alla Linux och Unix-operativsystem skicka larm vid diskkrash och ofta även förvarna om en disk visar tecken på att gå sönder inom kort så att disken kan bytas ut så snart som möjligt och innan fler diskar hinner "rasa" i samma server-system.

 

 

Taggar: diskspegling, raid, raid-1, raid-5, raid1, raid5, server
Senast uppdaterad:
2014-06-17 12:13
Av: :
compartment AB
Ny version:
1.1
Resultat av röstning:0 (0 röster)

Du kan inte kommentera den här frågan

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

bannerbyte.eu