Ordlista

Post Definition
CCM Compartment Content Management system. Ett så kallat CMS, dvs det som på svenska brukar kallas för webpubliceringsverktyg eller innehållshanteringssystem. CCM är ett webbaserat verktyg för att sköta uppdateringar på en websida. Det är enkelt att använda, säkert och kräver inte att man installerar något särskilt program på sin dator utan det räcker med att man använder en webläsare, förslagsvis Mozilla Firefox som är kostnadsfri att använda för kommersiellt bruk och fungerar på alla plattformar samt fungerar bra tillsammans med moderna webstandarder. Läs mer om CCM på http://ccm.compartment.se/
Ad, Ad Exchange (se: "banner" och "bannerbyte").
AD Active Directory, Microsoft-teknik liknande Samba (se: Samba). Art Director, arbetsbeskrivning som kan omfatta arbete med artistisk design för reklam, tryckt och digitalt material, audio-/video mm - oftast i marknadsföringssammanhang.
Annons se "banner".
Ansi (American National Standards Institute) är en Amerikansk standardiseringsorganistion som bildades 1918 och hette fram till 1969 ASA. Välkända ASA/Ansi-standarder är ANSI C - den ursprungliga standard-implementeringen av programmeringsspråket C.
APPLE IT-företag som varit med i leken sedan 1980-talet då de bland annat introducerade ett av de tidigare operativsystemen som var grafiska (inte textbaserade gränsnitt). Kallas även Mac och tillverkar bland annat Mac Intosh datorerna och det egna operativsystemet Mac OS. Se även: Mac och MAC OS X.
ARP teknik som används för att hålla reda på och översätta Internetadresser (se: IP och TCP/IP) till hårdvaruadresser (se: MAC) samt vice versa. Typiskt på Ethernet LAN (se: Ethernet, LAN) så håller exempelvis en router reda på olika anslutna enheter på nätverket genom deras unika MAC-adresser och kan koppla en IP-adress som 192.168.0.2 till en specifik dator.
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) - föregångaren till dagens Internet. Var världens första fungerande nätverk och togs fram av amerikanska försvarets utvecklingsavdelning DARPA under kalla kriget. ARPANET invigdes 1968. 1971 skickades det första dokumenterade e-postmeddelandet via ARPANET. Två år senare bestod 75% av all trafik å ARPANET av e-posttrafik.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - en teckenkodning som används för att repressentera bokstäver och andra tecken i datorer. Koden använder sju bitar vilket ger utrymme för 128 olika tecken. ASCII har samma tecken som referensversionen av ISO/IEX 646 plus 7-bitars styrkoderna i ISO/IEC 6429. Den ursprungliga versionen av ASCII (som bara heter ascii) togs fram i USA och räcker inte långt om du vill använda andra bokstäver än a-z eller A-Z. Många olika utökningar har gjorts, till exempel ISO/IEX 8859-serien av teckenkodningar där bland annat den Svenska teckenuppsättningen ingår. Internet skapades för ASCII och 7-bitars överföring och i många avseenden är det att föredra att hålla sig inom ramarna för 7-bitars ascii än idag även om 8 bitar är tillgängligt överallt idag och många applikationer mm har utökats med stöd under 1990-talet för att kunna hantera flera versioner av ASCII. UTF-8 är inte ASCII utan en helt annan teckenkodning. Vissa menar att UTF-16 på sikt (bör?) kan komma att ersätta såväl ASCII som UTF-8 mfl teckenkodningar i många sammanhang.
ASP Active Server Pages. Microsoft-teknik för servergenererade websidor.

bannerbyte.eu